Aihearkisto: Asiakaspalaute

Asiakkaidemme kertomaa valmennuksistamme

Miehistä palautetta synnytysvalmennuksestamme!

Koin synnytysvalmennuksen erittäin hyödyllisenä. Ennen valmennusta minulla oli hieman pelkoja kuinka voin olla avuksi ennen lapsen syntymää ja itse synnytyksessä. Omaksi yllätyksekseni valmennuksen jälkeen nämä huolet ovat suurelta osalta hävinneet. Valmennuksen rakenne oli erittäin hyvin suunniteltu. Koin sen aikana läpi käydyn ”teorian” sekä käytännön harjoitukset itselleni erittäin hyödyllisiksi. Kaiken kaikkiaan valmennus oli erittäin ammattitaitoista, ystävällistä ja tunnelma sekä keskustelut olivat erinomaisia.
– Jukka

Jälleen hyvää asiakaspalautetta Synnytysvalmennuksestamme!

Kätilötalon synnytysvalmennus oli voimaannuttava kokemus! Valmennus antoi paitsi konkreettisia eväitä siihen, miten synnytystä voi edistää ja kipua lievittää omin avuin, mutta ruokki myös mielen valmistautumista ja toi rohkeutta luottaa omiin voimiin. Asiat käytiin läpi vaihe vaiheelta mahdollisine toimenpiteineen ja seurauksineen, eikä mikään jäänyt vaille perusteluja. Itselle vielä hahmottumaton synnytys muuttui eri vaihtoehdoista, mahdollisuuksista ja tapahtumakuluista keskustellen konkreettiseksi tapahtumaksi, johon voi myös itse vaikuttaa. Koen lisäksi, että valmennus toi meitä yhteen kumppanin kanssa, ja synnytyksestä tuli oikeasti meidän yhteinen asia. Ensipäivät vauvan kanssa -valmennus täydensi vielä tietojamme ja taitojamme niin, että tämän jälkeen voimme lähteä hyvällä, avoimen odottavalla mielellä omalle synnytysmatkallemme ja siitä eteenpäin vauvan kanssa! Kiitos!
– Sanna

Asiakaspalautetta Kätilötalon synnytysvalmennuksesta!

 

Suosittelemme lämpimästi kaikille Kätilötalon synnytysvalmennusta, joka oli meille todella positiivinen kokemus. Olimme alkuun hyvin epävarmoja synnytyksen suhteen, joka tuntui epämääräiseltä ja pelottavalta tapahtumalta. Anun osaavan valmennuksen jälkeen synnytysmörkö oli tiessään ja tilalla oli uteliaisuutta, itsevarmuutta ja luottamusta siihen, että kaikki menee hyvin ja keho osaa toimia oikein. Ja alle viikko sitten synnyttäneenä koen, että kivusta huolimatta synnytys oli todella positiivinen kokemus sekä itselleni että miehelleni. Käytimme valmennuksessa saatuja vinkkejä apunamme ja pärjäsin hyvin ilman kivunlievitystä, luottaen rauhallisena siihen, että minut on luotu selviämään tästä.

Elina Mikkonen

Palautetta Kätilötalon valmennuksista

V__01CA (2)

”Synnytysvalmennus antoi kattavan kuvan synnytyksen kulusta ja samalla muuttui myös oma näkemys synnytyksestä: kipuun ja kivun pelkoon keskittymisen sijaan ajattelen nyt, että kyseessä on luonnollinen prosessi, jonka etenemistä voin itse auttaa monin tavoin. Kävimme Kätilötalolla myös Ensi viikot vauvan kanssa –valmennuksessa, mikä puolestaan lisäsi itsevarmuutta synnytyksen jälkeiseen aikaan mm. siitä, että imetys lähtee kyllä sujumaan. Kätilötalon kouluttajat osaavat todella asiansa ja valmennuksen lämmin tunnelma toi lisäksi hyvää mieltä ja energiaa vielä odotuksen loppusuorallekin. Suosittelen Kätilötalon valmennuksia lämpimästi!” – Sari Ilvonen

”Valmennuksessa käytiin läpi myös miehen roolia sekä mitä miehen tulisi osata ja tietää. Kouluttajat olivat asiantuntevia ja opetus oli tehokasta. Kysymyksille oli varattu riittävästi aikaa ja opimme myös muiden osallistujien kysymyksistä. Oli paljon asioita, joista olin tietämätön ennen valmennusta – nyt osaan tukea vaimoani paljon paremmin” – Jani Kekäläinen