Kätilötalon synnytysvalmennus oli voimaannuttava kokemus! Valmennus antoi paitsi konkreettisia eväitä siihen, miten synnytystä voi edistää ja kipua lievittää omin avuin, mutta ruokki myös mielen valmistautumista ja toi rohkeutta luottaa omiin voimiin. Asiat käytiin läpi vaihe vaiheelta mahdollisine toimenpiteineen ja seurauksineen, eikä mikään jäänyt vaille perusteluja. Itselle vielä hahmottumaton synnytys muuttui eri vaihtoehdoista, mahdollisuuksista ja tapahtumakuluista keskustellen konkreettiseksi tapahtumaksi, johon voi myös itse vaikuttaa. Koen lisäksi, että valmennus toi meitä yhteen kumppanin kanssa, ja synnytyksestä tuli oikeasti meidän yhteinen asia. Ensipäivät vauvan kanssa -valmennus täydensi vielä tietojamme ja taitojamme niin, että tämän jälkeen voimme lähteä hyvällä, avoimen odottavalla mielellä omalle synnytysmatkallemme ja siitä eteenpäin vauvan kanssa! Kiitos!
– Sanna