Arkistot kuukauden mukaan: kesäkuu 2016

Miehistä palautetta synnytysvalmennuksestamme!

Koin synnytysvalmennuksen erittäin hyödyllisenä. Ennen valmennusta minulla oli hieman pelkoja kuinka voin olla avuksi ennen lapsen syntymää ja itse synnytyksessä. Omaksi yllätyksekseni valmennuksen jälkeen nämä huolet ovat suurelta osalta hävinneet. Valmennuksen rakenne oli erittäin hyvin suunniteltu. Koin sen aikana läpi käydyn ”teorian” sekä käytännön harjoitukset itselleni erittäin hyödyllisiksi. Kaiken kaikkiaan valmennus oli erittäin ammattitaitoista, ystävällistä ja tunnelma sekä keskustelut olivat erinomaisia.
– Jukka

Jälleen hyvää asiakaspalautetta Synnytysvalmennuksestamme!

Kätilötalon synnytysvalmennus oli voimaannuttava kokemus! Valmennus antoi paitsi konkreettisia eväitä siihen, miten synnytystä voi edistää ja kipua lievittää omin avuin, mutta ruokki myös mielen valmistautumista ja toi rohkeutta luottaa omiin voimiin. Asiat käytiin läpi vaihe vaiheelta mahdollisine toimenpiteineen ja seurauksineen, eikä mikään jäänyt vaille perusteluja. Itselle vielä hahmottumaton synnytys muuttui eri vaihtoehdoista, mahdollisuuksista ja tapahtumakuluista keskustellen konkreettiseksi tapahtumaksi, johon voi myös itse vaikuttaa. Koen lisäksi, että valmennus toi meitä yhteen kumppanin kanssa, ja synnytyksestä tuli oikeasti meidän yhteinen asia. Ensipäivät vauvan kanssa -valmennus täydensi vielä tietojamme ja taitojamme niin, että tämän jälkeen voimme lähteä hyvällä, avoimen odottavalla mielellä omalle synnytysmatkallemme ja siitä eteenpäin vauvan kanssa! Kiitos!
– Sanna

Asiakaspalautetta Kätilötalon synnytysvalmennuksesta!

 

Suosittelemme lämpimästi kaikille Kätilötalon synnytysvalmennusta, joka oli meille todella positiivinen kokemus. Olimme alkuun hyvin epävarmoja synnytyksen suhteen, joka tuntui epämääräiseltä ja pelottavalta tapahtumalta. Anun osaavan valmennuksen jälkeen synnytysmörkö oli tiessään ja tilalla oli uteliaisuutta, itsevarmuutta ja luottamusta siihen, että kaikki menee hyvin ja keho osaa toimia oikein. Ja alle viikko sitten synnyttäneenä koen, että kivusta huolimatta synnytys oli todella positiivinen kokemus sekä itselleni että miehelleni. Käytimme valmennuksessa saatuja vinkkejä apunamme ja pärjäsin hyvin ilman kivunlievitystä, luottaen rauhallisena siihen, että minut on luotu selviämään tästä.

Elina Mikkonen